AFORD s.r.o.

Rating a informácie o AFORD s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre AFORD s.r.o. 7076 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 832215. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 3.9931% spoločností je horších ako AFORD s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti AFORD s.r.o." href="http://aford.sk-rating.com/">
   <img src="http://aford.sk-rating.com/aford.png" width="150" height="25" alt="Rating AFORD s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating AFORD s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia